Bút ký
QUÀ TẶNG BÚT GỖ - HỘP BÚT GỖ KHẮC TÊN ĐẸP, Ý NGHĨA
Xám